Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Становлення та розвиток бюджетної системи України (ID:20283)
| Размер: 86 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 08.06.2010 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ 5

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 13
2.1. Складові бюджетної системи України 13
2.2. Оцінка виконання Державного бюджету в 2008 р. як головного ланцюга бюджетної системи України 18

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 24

ВИСНОВКИ 33
ЛІТЕРАТУРА 35
ДОДАТКИ 38
Литература1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Бюджетний кодекс України із змінами, внесеними згідно із Законом №800-VI (800-17) від 25.12.2008 3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник. – К. : Атіка, 2004. – 368 с. 4. Битяка Ю.П. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. 5. Близнюк О. П. Фінанси: Навч. посібник. – К. : Знання, 2006. – 415 с. 6. Булгакова С. О. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2003. – 288 с. 7. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. / Л. В. Панкевич, М. А. Зварич, П. Я. Могиляк, Б. І. Хомічак. – К.: Знання, 2006. – 293 с. 8. Василик О.Д., Павлюк К,В. Бюджетна система України. Підручник. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с. 9. Василик Д.О. Теоретичні основи побудови бюджетного механізму // Фінанси України. – 2006. – №5. – С.13-20. 10. Гетманець О.П. Європейський досвід організації державного фінансового контролю бюджетного процесу // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №10. – С.19-25. 11. Дем’янишин В.Г. Призначення та розвиток бюджетного механізму держави // Економіка регіонів. – 2008. – №2. – С.28-31. 12. Дець В. Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки // Стратегічна панорама. – 2007. – №3. – С.156-160. 13. Дєєва Н. М. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник / Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Д.: ДДФА, 2006. – 320 с. 14. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки Навч. посіб. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 214 с. 15. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення //Фінанси України. – 2008. – №1. – С.48-52. 16. Засади формування бюджетної політики держави: Наук. монографія / За наук. ред. акцією д.е.н., проф. М.М.Єрмошенка/. – К.: Національна академія управління, 2003. – 284 с. 17. Кадацька О.М. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Економічна серія. – №468. – Харків, 2000. – С.213. 18. Кириченко О. Державний бюджет як дзеркало соціально-економічних та політичних проблем України // Економічний Часопис-XXI №9-10'2008 19. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 20. Музика О. Щодо поняття бюджету // Фінансове право. – 2001. – №5. – С.23-28. 21. Новикова М.М. Удосконалення взаємодії бюджетів різних рівнів // Фінанси України. – 2005. – №10. – С.4-13. 22. Парижак Н.В. Формування ефективної бюджетної системи України // Економічний вісник. – 2006. – Вип.8. – С.95-102. 23. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с. 24. Плужников І.О. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави // Економіст. – 2008. – №2. – С.25-29. 25. Романенко Р.Ю. Актуальні аспекти виконання бюджету // Зб. наук. пр. за матер. наук.-практ. конф. "Бюджетно-податкова політика в Україні". – Ірпінь, 2008. – С.315-330. 26. Старостенко Г. Г. Бюджетна система: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. – К.: Університет "Україна", 2006. – 219 с. 27. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 262 с. 28. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с. 29. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 292 с. 30. Чугунов І.Я. Особливості бюджетної політики на сучасному етапі // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2008. – Вип.2. – С.163-179. 31. Чугунов І. Бюджет України у складі бюджетної системи Росії в кінці XIX – на початку XX ст. // Економіка України. – 2001. – №11. – С.78-84. 32. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система. Підручник для ВНЗ. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.
Заказ Заказать Заказать...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 4 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 12 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 23 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТКИ 34

 2. Становлення і розвиток фінансової системи України
  Вступ 3 1. Значення, суть і функції фінансів 5 1.1. Характеристика поняття фінансів 5 1.2. Функції фінансів 8 2. Сучасна фінансова система України та її структура 13 2.1. Становлення фінансової системи 13 2.2. Структура фінансової системи України 19 2.2.1. Державні фінанси 20 2.2.2. Фінансовий ринок та фінанси домогосподарств 25 2.2.3. Фінанси підприємств 26 3. Проблеми розвитку та стабілізації фінансової системи в Україні. 35 3.1. Необхідність реформування системи управління державними фінансами 35 3.2. Проблеми фінансової стабілізації в Україні 39 Висновок 42 Список використаної літератури 45 Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідження питань, пов’язаних з поняттям та сутністю фінансів і фінансової системи, структурою та основними елементами фінансової системи держави, становленням і розвитком фінансової системи України. Завданням при написанні даної роботи є узагальнення теоретичних та аналітичних матеріалів з питань фінансів і фінансової системи.

 3. Правове поняття бюджетної системи України
  Вступ 3 1. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України 4 2. Принципи бюджетної системи 5 3. Структура бюджетів 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 4. Стан та перспективи розвитку бюджетної системи України
  Щоб з’ясувати, як вплине запровадження пропонованої формули на обсяги бюджетів місцевого самоврядування, було проведено порівняння розрахункових обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування, визначених по формулі, що застосовувалася у 2003 р., та по формулі, яка пропонується на 2004 р., на прикладі чотирьох районів України. Література відсутня

 5. Формування та перспективи розвитку бюджетної системи України
  Вступ 3 1. Сутність та загальна характеристика бюджетної системи України 5 2. Принципи бюджетної системи у контексті нового Бюджетного кодексу України 9 3. Порівняльний аналіз структури бюджетних систем України та зарубіжних країн 19 4. Проблеми функціонування бюджетної системи України 24 5. Основні напрями бюджетної реформи в Україні 28 Висновок 37 Список використаної літератури 40

 6. Становлення і розвиток податкової служби України
  Становлення і розвиток податкової служби України 2 Література 9

 7. Становлення та розвиток фондового ринку України
  Вступ 3 1. Економічний зміст фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Функції ринку цінних паперів 9 1.3. Структура ринку цінних паперів 15 2. Розвиток фондового ринку України 20 2.1. Формування фондового ринку України 20 2.2. Сьогодення ситуація на ринку цінних паперів 25 2.3. Проблеми розвитку фондового ринку України 38 3. Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою 49 3.1. Фінансова глобалізація фондового ринку 49 3.2. Стратегія розвитку фондового ринку України 58 Висновки 68 Література 71 Додатки 73-76

 8. Становлення та розвиток податкової політики України
  ВСТУП 3 1. Сутність та значення податкової політики в Україні 5 2. Функції податкової політики 9 3. Аналіз сучасного стану податкової політики України 12 4. Шляхи удосконалення податкової політики України 22 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 Об’єктом дослідження є податкова політика в України. Предметом дослідження є засади формування та реалізації податкової політики України. Мета роботи: розкриття сутності податкової політики та характеристика її складових

 9. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування бюджету країни 6 1.1 Сутність державного бюджету та його роль в економіці 6 1.2 Бюджетна система України та її структура 21 Розділ 2. Аналіз збалансованості доходів і видатків зведеного бюджету України 37 2.1 Міжбюджетні відносини в Україні 37 2.2 Формування доходної частини зведеного бюджету 42 2.3 Видатки зведеного бюджету: тенденції і фактори зростання 53 Розділ 3. Основні напрямки удосконалення розвитку бюджетної системи України 62 3.1 Проблеми розвитку бюджетної системи України та шляхи їх вирішення 62 3.2 Реформування міжбюджетних взаємовідносин в умовах підвищення ефективності функціонування бюджетної системи України 69 Висновки 84 Список використаної літератури 87 Додатки 91 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розкриття механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави, сутності та сучасного стану бюджетної системи України. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: - виявити сутність бюджетної системи та розкрити її роль у процесі регулювання економіки; - визначити особливості становлення бюджетної системи держави; - визначити вплив бюджетного регулювання на показники економічного розвитку держави; - проаналізувати сучасний стан бюджетної системи України; - визначити особливості регулювання міжбюджетних відносин держави. Об’єктом дослідження є бюджетна система та бюджетне регулювання в Україні. Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку. Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку. Дослідження становлення та розвитку бюджетної системи України базувалось на єдності історичного та логічного підходів. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, статистичні матеріали Держкомстату України. При написанні роботи проаналізовано монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, видання радянського та сучасного періодів з питань бюджетного регулювання. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури

 10. Податкова система України, її становлення і розвиток (з практичною частиною)
  ВСТУП 3 1. ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ 4 1.1. Податки як невід’ємна частина фінансового господарства держави 4 1.2. Функції податків, класифікація податків 9 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК 14 2.1. Історія формування податкової системи України 14 2.2. Принципи побудови вітчизняної податкової системи 18 2.3. Аналіз надходжень податків до Державного бюджету України 22 3. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 29 3.1. Недоліки сучасної вітчизняної системи оподаткування 29 3.2. Шляхи реформування податкової системи України 31 ВИСНОВКИ 36 ЛІТЕРАТУРА 38 ДОДАТКИ 40-42

 11. Контрольна з бюджетної системи
  1. Бюджетний устрій та бюджетна система держави 3 2. Організація міжбюджетних відносин України 8 3. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні 16 Використана література 20

 12. Контрольна з бюджетної системи
  Зміст 1. Поняття та елементи бюджетного устрою 3 2. Види бюджетів і принципи побудови бюджетної системи 8 3. Порядок розмежування доходів і видатків та форми взаємовідносин між бюджетами 11 4. Задача 14 У Іванківській дільничній лікарні працює платний госпрозрахунковий кабінет зубопротезування. Є такі дані складання кошторису доходів і затрат кабінету, в грн.: Доходи: 1. Залишок коштів на початок року: 177 грн. 2. Надходження поточного року: Таблиця 1 Найменування роботи Вартість одиниці робіт, грн. Кількість, шт. Сума, грн 1. Коронки сталеві 9 400 Визначити 2. Зуби сталеві 8 400 Визначити 3. Зуби ч облицюванням 12,6 50 Визначити 4. Зйомні протези 31,5 70 Визначити Разом X X Визначити Витрати: Таблиця 2 Код Стаття Грн. (1110) Заробітна плата Визначити (1120) Нарахування на зарплату 1125 (1130) Придбання предметі постачання і матеріалів 960 (1160) Оплата комунальних послуг та електроенергії 880 Разом Визначити Потрібно: Визначити загальну суму надходжень за платні роботи. Обчислити затрати по заробітній платі (код 1110), а також загальну суму затрат. Визначити перевищення доходів над затратами, тобто госпрозрахунковий результат роботи кабінету. Список використаної літератури 17

 13. Контрольна з бюджетної системи
  1. Надходження до бюджету від державних позик. 3 2. Бюджетна політика у галузі державних видатків. 6 Задача 9 9 Визначіть кількість учнів і класів на перше вересня та середньорічну кількість по групах класів міської середньої загальноосвітньої школи, виходячи з таких даних: ... Список використаної літератури: 12

 14. Контрольна робота з бюджетної системи
  6. Послідовність у бюджетному плануванні. 3 7. Розмежування повноважень органів державної влади і управління у бюджетному процесі. 7 Список використаної літератури. 12

 15. Порядок регулювання і перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи
  Вступ 3 1. Принципи розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи 4 2. Завдання та інструменти міжбюджетних відносин 8 3. Порядок розподілу міжбюджетних трансфертів 11 4. Субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення 14 Висновок 16 Література 18

Время выполнения 0.006859 секунд
Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Внимание! офис работает с 13-00 обратите внимание на график работы каждого офиса на страничке АДРЕСА:
1-й офис ул. Вышгородская 28/1
2-й офис ул. Драйзера 6
Заказы принимаются в офисах или по электронной почте diplomna@ukr.net


Наши телефоны
Звоните нам с 13-00 до 19-00
По индивидуальным заказам
(044) 592-56-57
По готовым работам с сайта
098-404-55-82
Техническая поддержка SMS
smsnomer.org.ua


К вашим услугам виртуальный офис!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - от 7-8 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 8-12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 15-25 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала "Зима-весна" 2011"!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 098-404-55-82. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua